มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
มาตรการการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 127 คน] เมื่อ 03 มิ.ย. 2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 112 คน] เมื่อ 03 มิ.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 104 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1