มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2564