มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
งานการเจ้าหน้าที่
     
งานการเจ้าหน้าที่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564