สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
หมู่ที่ 6 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80120
โทรศัพท์ : 075-470355  E-mail : admin@plien.go.th
Powered By WNT.CO.TH